Xổ số tự chọn là gì? Các quy đinh về xổ số tự chọn

Xổ số tự chọn là gì? Xổ số tự chọn số theo dãy số là một trong những loại hình xổ số điện toán phổ biến hiện nay. Xổ số tự chọn cho phép người tham gia dự thưởng có thể lựa chọn một hoặc nhiều con số trong dãy số tự nhiên để tham gia dự thưởng. Với sự linh hoạt và đơn giản này, xổ số tự chọn số theo dãy số đã trở nên hấp dẫn với đông đảo người chơi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về loại hình xổ số này, cách thức mua, hủy vé, và công bố kết quả mở thưởng.

Khái niệm xổ số tự chọn số theo dãy số

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 36/2019/TT-BTC, "Xổ số tự chọn số theo dãy số" là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên một hoặc một con số nhất định trong dãy số tự nhiên có sẵn để tham gia dự thưởng. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ tự do lựa chọn một hoặc nhiều con số mà họ muốn để tham gia dự thưởng. Các con số này nằm trong dãy số tự nhiên, thường là từ 0 đến 9 hoặc từ 1 đến một số nhất định tùy theo quy định của mỗi công ty xổ số.

Cách thức mua xổ số tự chọn số theo dãy số

Người chơi có thể mua xổ số tự chọn số theo dãy số thông qua các thiết bị đầu cuối như máy bán vé tự động, quầy bán vé, hoặc qua các kênh trực tuyến như điện thoại di động, internet. Khi mua vé, người chơi sẽ được yêu cầu lựa chọn các con số mà họ muốn chơi. Sau khi lựa chọn xong, vé xổ số sẽ được in ra hoặc gửi đến tài khoản của người chơi dưới dạng dữ liệu điện tử. Trên vé sẽ có các thông tin cơ bản như:
 • Tên công ty phát hành
 • Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
 • Số dự thưởng (các con số người chơi đã lựa chọn)
 • Giá trị tham gia dự thưởng
 • Ngày, giờ phát hành vé
 • Ngày mở thưởng, thời hạn lãnh thưởng
 • Ký hiệu của các đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối
 • Số ký hiệu vé số, bảng mã nhận dạng vé để nhằm chống làm giả vé số

Quy định về hủy vé xổ số tự chọn số theo dãy số

Đối với vé xổ số tự chọn số theo dãy số được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối, người tham gia dự thưởng được phép hủy vé trước giờ mở thưởng. Cụ thể:
 • Người chơi có thể hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé chậm nhất là 30 phút trước thời điểm quay số mở thưởng.
 • Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy sẽ và xé số sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.
Tuy nhiên, đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh hoặc vé được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet, người tham gia dự thưởng sẽ không được hủy vé sau khi đã mua.

Công bố kết quả mở thưởng

Công bố các kết quả mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số được căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số. Sau đó, đại diện có thẩm quyền của công ty xổ số điện toán sẽ ký thông báo kết quả quay số mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng. Kết quả mở thưởng sẽ được công bố công khai thông qua các hình thức:
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng điều hành và các cửa hàng bán vé (nếu có) của công ty xổ số điện toán.
 • Đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán.
 • Công bố công khai tại địa điểm quay số mở thưởng.

 Có được hủy vé xổ số trước giờ mở thưởng không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 36/2019/TT-BTC, người tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối như sau:

Quy định về hủy vé xổ số tự chọn số điện toán

Việc hủy vé xổ số tự chọn số điện toán được quy định cụ thể như sau: Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối
 • Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số có sẵn: Người chơi khi tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé, đại lý bán vé sẽ chậm nhất là ba mươi (30) phút trước thời điểm quay số mở thưởng. Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.
 • Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh mà người chơi tham gia: Người tham gia dự thưởng sẽ không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.
Loại vé số với hình thức: xổ số điện toán được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet Đối với vé xổ số điện toán được phân phối thông qua các kênh trực tuyến như điện thoại cố định, điện thoại di động, internet, người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số đã mua sau khi giao dịch hoàn tất. Việc hủy vé trước giờ mở thưởng giúp người chơi có cơ hội sửa đổi hay thay đổi con số dự thưởng theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, sau thời điểm quay số mở thưởng, vé xổ số sẽ không thể bị hủy và mọi kết quả sẽ được công bố theo quy định.

Vé xổ số tự chọn số điện toán

Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, tùy thuộc vào các phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 Thông tư 36/2019/TT-BTC.

Nội dung của vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ

Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản sau:
 • Tên công ty phát hành
 • Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
 • Số dự thưởng (các con số người chơi đã lựa chọn)
 • Giá trị tham gia dự thưởng
 • Ngày, giờ phát hành vé
 • Ngày mở dự thưởng, thời hạn lãnh thưởng cuối cùng
 • Ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối cùng
 • Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả
 • Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung của vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử

Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử cũng phải có các nội dung cơ bản tương tự như vé dưới dạng chứng chỉ, bao gồm:
 • Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2.
 • Mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.
Việc phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán dưới hai dạng chứng chỉ và dữ liệu điện tử giúp người chơi linh hoạt trong việc lựa chọn và sử dụng vé theo nhu cầu và tiện ích cá nhân.

Công bố kết quả mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số

Công bố các kết quả mở thưởng đối với các sản phẩm vé xổ số tự chọn số theo dãy số được quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 36/2019/TT-BTC.

Quy trình công bố kết quả mở thưởng

Công bố kết quả mở thưởng cho các sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số được thực hiện theo quy trình sau:
 1. Biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng: Hội đồng giám sát xổ số sẽ lập biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng để xác nhận tính minh bạch và công bằng của quá trình quay số.
 2. Thông báo kết quả quay số mở thưởng: Đại diện có thẩm quyền của công ty xổ số điện toán sẽ ký thông báo kết quả quay số mở thưởng xổ số để thông báo đến người chơi.
 3. Công bố công khai kết quả mở thưởng: Kết quả mở thưởng sẽ được công bố công khai qua các hình thức như niêm yết tại các điểm bán vé, trang thông tin điện tử của công ty xổ số, và tại địa điểm quay số mở thưởng.
Quy trình công bố kết quả mở thưởng đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc xác định người chiến thắng và trao thưởng cho họ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm xổ số tự chọn số theo dãy số, cách thức mua, hủy vé, và công bố kết quả mở thưởng. Việc hiểu rõ quy định và quy trình liên quan đến xổ số tự chọn số theo dãy số giúp người chơi tham gia một cách an toàn và minh bạch. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về loại hình xổ số này và cách thức tham gia một cách hiệu quả.