XSMB 400 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 23-06-2024

ĐB 28501
G1 82333
G2 7075512632
G3 666794509622032034945677844165
G4 3608490839792964
G5 065716058402015564596512
G6 582872699
G7 16364349
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8,8
1 2,6
2
3 2,2,3,6
4 3,9
5 5,5,7,9
6 4,5
7 2,8,9,9
8 2
9 4,6,9

XSMB ngày 22-06-2024

ĐB 24362
G1 36143
G2 8075988565
G3 865848492360925166114743294039
G4 2964191567060171
G5 724911793059963684234066
G6 803059596
G7 70871001
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,1,5
2 3,3,5
3 2,6,9
4 3,9
5 9,9,9
6 2,4,5,6
7 0,1,9
8 4,7
9 6

XSMB ngày 21-06-2024

ĐB 14296
G1 22522
G2 1641377472
G3 128450483556642038060778515529
G4 0992554710990542
G5 068945198337672898975595
G6 389051276
G7 11521761
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,7,9
2 2,8,9
3 5,7
4 2,2,5,7
5 1,2
6 1
7 2,6
8 5,9,9
9 2,5,6,7,9

XSMB ngày 20-06-2024

ĐB 81439
G1 72590
G2 7194514138
G3 063550631977494799762195883540
G4 9583104988339394
G5 251992666072015149028572
G6 683444632
G7 17044068
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,9,9
2
3 2,3,8,9
4 0,0,4,5,9
5 1,5,8
6 6,8
7 2,2,6
8 3,3
9 0,4,4

XSMB ngày 19-06-2024

ĐB 37567
G1 66937
G2 2500258693
G3 036713846676277955895456150911
G4 5029125645494432
G5 449392411095917949242507
G6 657014523
G7 55427889
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5

XSMB ngày 18-06-2024

ĐB 74990
G1 57985
G2 7748433052
G3 813645867412602836953177454774
G4 0166149935619098
G5 856136865040924988683006
G6 726553932
G7 70105646
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9

XSMB ngày 17-06-2024

ĐB 00002
G1 89539
G2 6519614242
G3 367911746517396808347469849217
G4 1790490935327588
G5 846462308652513808537207
G6 959746249
G7 22721703
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 7,7
2 2
3 0,2,4,8,9
4 2,6,9
5 2,3,9
6 4,5
7 2
8 8
9 0,1,6,6,8

XSMB ngày 16-06-2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 8205725910
G3 340169562066695910891914996769
G4 6324937193419350
G5 251624375066683996694629
G6 254366156
G7 70329681
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15-06-2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 8588589164
G3 823630511815616003830111213463
G4 4569184513534889
G5 217304780898715917693106
G6 121026567
G7 13779652
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8

XSMB ngày 14-06-2024

ĐB 80287
G1 34741
G2 1660476482
G3 801633302210306289505294414753
G4 8777054534014633
G5 210801418279622881456843
G6 716160396
G7 59091290
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 10 lần
67
về 9 lần
32
về 8 lần
88
về 8 lần
36
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
52
về 7 lần
66
về 7 lần
69
về 7 lần
70
về 7 lần
79
về 7 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 33 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 31 lần Đuôi 1: 42 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 41 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 50 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 45 lần
Đầu 4: 40 lần Đuôi 4: 39 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 41 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 50 lần
Đầu 7: 46 lần Đuôi 7: 43 lần Tổng 7: 52 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 38 lần Tổng 8: 36 lần
Đầu 9: 33 lần Đuôi 9: 46 lần Tổng 9: 33 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 141 lần
52
về 136 lần
62
về 134 lần
32
về 133 lần
61
về 132 lần
Bộ số Số lượt về
89
về 130 lần
49
về 127 lần
10
về 124 lần
82
về 123 lần
83
về 123 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1050 lần Đuôi 0: 1096 lần Tổng 0: 1063 lần
Đầu 1: 1094 lần Đuôi 1: 1051 lần Tổng 1: 1059 lần
Đầu 2: 1070 lần Đuôi 2: 1189 lần Tổng 2: 1097 lần
Đầu 3: 1017 lần Đuôi 3: 1092 lần Tổng 3: 1032 lần
Đầu 4: 1096 lần Đuôi 4: 1012 lần Tổng 4: 1045 lần
Đầu 5: 1062 lần Đuôi 5: 1035 lần Tổng 5: 1091 lần
Đầu 6: 1138 lần Đuôi 6: 1081 lần Tổng 6: 1099 lần
Đầu 7: 1081 lần Đuôi 7: 1063 lần Tổng 7: 1145 lần
Đầu 8: 1090 lần Đuôi 8: 1015 lần Tổng 8: 1093 lần
Đầu 9: 1102 lần Đuôi 9: 1166 lần Tổng 9: 1076 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: